разтрепервам се

разтрепервам се
гл. - треперя, затрепервам, друсам се, треса се, тръпна, тръпки ме побиват, потрепервам
гл. - вълнувам се, изпълвам се с трепет, вълнувам, възбуждам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • боя се — гл. страхувам се, плаша се, изпитвам страх, обзет съм от страх, опасявам се, треперя от страх, изпадам в страх, уплашен съм, ужасявам се, страх ме е, не ми стиска, имам страх, бера страх, изплашвам се гл. разтрепервам се, побоя вам се, безпокоя… …   Български синонимен речник

  • възбуждам — гл. дразня, раздразням, сърдя, разсърдвам, гневя, разгневявам, нервирам, ожесточавам гл. предизвиквам, пораждам, създавам гл. раздухвам, разпалвам, възпламенявам, паля, запалвам, будя, събуждам гл. съблазнявам, изкушавам гл. вълнувам, развълнувам …   Български синонимен речник

  • вълнувам — гл. развълнувам, покъртвам, трогвам, възбуждам, разтревожвам, безпокоя, обезпокоявам, смущавам, тревожа, изплашвам, алармирам, разчувствувам, раздвижвам гл. създавам смут, бунтувам, сея смут гл. обърквам гл. разбърквам, размесвам, размътвам гл.… …   Български синонимен речник

  • вълнувам се — гл. смущавам се, не съм спокоен, не ме свърта, безпокоя се, тревожа се, сърцето ми играе, силно изживявам, разчувствувам се гл. горещя се, избухвам, паля се гл. надигам се, издигам се, бушувам гл. треперя, потрепервам, тръпна, разтрепервам се,… …   Български синонимен речник

  • затрепервам — гл. треперя, трептя, трепкам, друсам се, треса се, затрепвам, потрепвам, потрепервам, разтрепервам се, потръпвам, тръпна …   Български синонимен речник

  • изпълвам се с трепет — словосъч. треперя, потрепервам, тръпна, разтрепервам се, вълнувам се, вълнувам, възбуждам …   Български синонимен речник

  • потрепервам — гл. треперя, разтрепервам се, побиват ме тръпки, потръпвам, треса се, затрепервам, тръпна, друсам се, раздрусвам се гл. трепвам, потрепвам, трептя гл. вълнувам се, изпълвам се с трепет, вълнувам, възбуждам гл. трепкам, играя …   Български синонимен речник

  • потръпвам — гл. потрепервам, треперя, разтрепервам се, побиват ме тръпки, треса се, затрепервам, тръпна, друсам се, раздрусвам се гл. трепвам, потрепвам, трептя …   Български синонимен речник

  • треперя — гл. трепкам, трептя, друсам се, треса се, затрепервам, затрептявам, потрепервам, побиват ме тръпки, тръпна, потръпвам, разтрепервам се, зъзна гл. вълнувам се, изпълвам се с трепет, вълнувам, възбуждам гл. туптя, тупам гл. потрепвам, вибрирам гл.… …   Български синонимен речник

  • тръпна — гл. вълнувам се, суетя се, обърквам се гл. треперя, потрепервам, разтрепервам се, изпълвам се с трепет, вълнувам, възбуждам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”